Højsager Mølle set fra Nord

Højsager Mølles historie

1870 Møllen blev, for en pris af 6.500,- kr., opført af møllebygger Steen fra Helsingør for gårdejer Jørgen Petersen, ”Lundegaard”, Højsager, der indsatte sin søn, parcellist Jens Jørgensen, som bestyrer af møllen. 
1892
blev møllen solgt til møllersvend H. C. Petersen.
1902 bygger H. C. Petersen en magasinbygning og en høkerforretning til møllen.
Møllen forsynes med klapvinger og vindrose. 
Der blev anskaffet en lokomobil, så møllen også kunne male korn i stille vejr. Den blev i 1910 erstattet af en petroleumsmotor. I perioden 1919 til 1923 er der 3 forskellige ejere.
1923 overt
og møllersvend Hans Madsen møllen, og han installerede en dieselmotor til erstatning for petroleumsmotoren. Dieselmotoren er desværre senere fjernet.
1953 blev filmen 'Den Gamle Mølle På Mols' optaget i og omkring møllen. Også senere har møllen været at se i flere film – og børne-tv udsendelser.  
1959 blev møllen fredet. Se mere om fredningen i linket her.
1960 køber møllebygger Holger Christensen møllen. Ved møllen blev der også drevet foderstof og købmandshandel. Holger Christensen blev den sidste rigtige møller på Højsager indtil 1972. Dette var en følge af, at flere gårde havde fået elektricitet, og dermed også egen kværn på gården.
1973 købes møllen af 
Bevaringsforeningen Fredensborg og denne forening gjorde et stort arbejde for at få møllen restaureret. Der blev også solgt postkort med tegneren Ib Andersens tegninger af møllen og møllevenner kunne købe en ”kobberspån” for mindst 50 kr. for at samle penge ind til restaureringen. 
På trods af at der var brugt 1
15.000 kr. og en masse frivillige arbejdstimer, var restaureringen slet ikke færdig.
9.juni 1979 forærede foreningen derfor møllen til Fredensborg-Humlebæk kommune, som påtog sig at videreføre restaureringen med bl.a. nye sejlførende vinger og nye spåner på møllekroppen.

1985
kan møllen den 12.oktober endelig genindvies som museumsmølle , og hermed er et stykke kulturhistorie bevaret som et samlingssted for kommunens indbyggere.
Højsager Møllegruppe blev oprettet under Lokalhistorisk Forening og den har, ud over opsyn med møllen, også medvirket til at lave talrige arrangementer for såvel voksne som børn.

1999
blev der landet over plantet grundlovsege i de dengang 275 kommuner for at markere 150-året for grundloven. 

grundlovsskiltet 121105 .JPG (4514980 byte)

Den daværende Fredensborg-Humlebæk kommune valgte at plante deres eksemplar ved Højsager Mølle.  
2002
måtte det konstateres, at der var behov for den helt store renovering, idet der bl.a. var konstateret brud på den tandkrans møllehatten hviler på.
Hele møllehatten måtte ned, en ny tandkrans støbes og lægges op og samtidig blev vindrosen restaureret med nye planker og tandhjul. Møllegruppens frivillige stod for maling af hat og vinger, og de fortsatte med maling af møllekroppen, samt kalkning m.v., så møllen igen kunne stå fuldt restaureret i sommeren 2003.
2005 Under stormen i januar mister møllen sine vinger,
men allerede i august samme år, står møllen atter fuldt funktionsdygtig med nye vinger.
2009 kunne der af sikkerhedsmæssige årsager ikke køres med møllen, idet den ikke bremsede ordentligt ned. Persen (bremsen) blev ordnet.
2010 i marts måned sprængte et gearhjul af støbejern i krøjeværket. Møllehatten
måtte tøjres for at undgå havari. Det defekte hjul blev taget ned.

spraengt-hjul.jpg (337136 byte)

2011 fik vi endelig repareret de forskellige defekter, og der blev sat centralsmøring på krøjeværket, så vi nu var klar til at køre med møllen.
Desværre gik det ikke som ønsket, for det viste sig, at bjælkerne i møllehatten på grund af slid, stødte på tandkransen, så hatten slet ikke kunne dreje rundt. Der blev også konstateret en svampeskade i lejet under vingeakslen. Hatten blev tøjret igen, og vingerne på vindrosen blev demonteret.
2012 Kommunen og forsikringen har fundet midler
til en total renovering, som kan genskabe den historiske mølle. Efter aftale med Kulturstyrelsen vil møllen igen få klapvinger som den havde i dens aktive tid.

til forsiden