Mølletypen.


Højsager Mølle er en såkaldt ”hollandsk bakkemølle”, hvor man har gravet bakketoppen ud og muret fundament med magasinrum og gennemkørsel.
Derefter har man bygget møllen på bakken og anlagt rundgangen direkte på jorden.

I modsætning til andre mølletyper som f.eks. stubmøller, har denne type den fordel, at kun hat og vinger drejes mod vinden, idet hatten hviler på en træ- eller støbejernsring med en glidebane øverst på møllekroppen.

Højsager Mølle, er forsynet med et automatisk krøjeværk der blev opfundet i 1822. Krøjeværket drives af en lodretstående vindrose modsat vingerne, som via en aksel og forskellige udvekslinger sikrer, at møllens vinger altid bliver holdt op mod vinden.
Hvis vingerne kommer "i bagvind" kan man risikere at hele hatten med vinger og krøjeværk, blæser af.

090701 krojen 4.jpg (964639 byte)

De fleste hollandske møller er forsynet med sejl, der spændes ud over vingerne. Hastigheden bliver så reguleret ved at rulle sejlene mere eller mindre ud over vingerne, Kun få hollandske bakkemøller har klapvinger der er udført med lameller af træ. 
Højsager Mølle bliver forsynet med klapvinger
i stedet for sejlene.

gedigne tandhjul

Møllen har malet en ret grov type mel, men ikke kun til foder. Også et bageri, som har ligget ved Knurrenborg Vang få kilometer fra møllen, aftog i mange år dagligt mel til brødbagning.

til forsiden